Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı
6.Hassas Dokunuş Toplantısı:
“Yaşamın Kıyısında Hassas Dokunuş: Neonatal ECMO” 

20-21 Aralık 2019
Point Otel, Ankara
 

Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Saadet Arsan
Sempozyum Sekreteri: Doç Dr. Emel Okulu

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Saadet Arsan
Prof. Dr. Begüm Atasay
Prof. Dr. Ömer Erdeve
Doç Dr. Emel Okulu