Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 31Ekim ­-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 18’inci Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’ne güçlü bir şekilde katılım sağladı. Kongrede, Anabilim Dalımız öğretim üyeleri, konuşmacı, oturum başkanı, kurs eğiticileri olarak yer aldı. Anabilim Dalımız, Kongreye, uzmanlık öğrencileri ile birlikte hazırlanmış olan 4 adet sözel ve 4 adet poster bildiriyle katılım gerçekleştirdi.

Sözel bildiri sunumu olarak götürülen çalışmalardan iki tanesi Dönem 3 öğrencilerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kanıta Dayalı Tıp Dersi kapsamındaki projelerinden oluştu. Destekleyici öğretim üyeleri arasında Aile Hekimliği Anabilim Dalımızdan Öğr. Gör. Dr. Zehra Dağlı’ nın da bulunduğu “Tıp Fakültesi Dönem 1-5 Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu Sıklığı” başlıklı araştırma projesi, Kongrede “En İyi Sözel Sunum Birincilik Ödülü” almaya hak kazandı.