Fakültemiz Anabilim / Bilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır

Duyuru Başlama Tarihi: 05.11.2019

Son Başvuru Tarihi: 20.11.2019

Detaylı Bilgi için :  http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/09/20190926-4%20(17).pdf

Başvuru İçin Gerekli Belgeler