Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayhan Kuzu, 4 yıl önce başladığı Klinik Anatomi Doktora Programını 10 Ekim 2019 tarihinde, tez savunmasını vererek tamamladı.

Prof. Dr. Ayhan Kuzu’nun, Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir danışmanlığındaki “Superior ve İnferior MezenterikArterler Arasındaki Anastomozların Sol Kolon Kanser Cerrahisi ile İlişkili Anatomisinin İncelenmesi” isimli tez çalışması, yayınlanmak üzere makale haline getirildi.

Prof. Kuzu’nun, hastaların sağkalım oranlarının yükselmesinde büyük emeği var
Prof. Dr. Kuzu, Klinik Anatomi alanındaki çalışmalarına halen devam ediyor. Prof. Dr. Kuzu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halil İbrahim Açar ile birlikte hazırladığı eğitim materyalleri ile kolorektal cerrahi alanındaki ameliyatların standartlarının yaygınlaştırılması ve hastaların sağ kalım oranlarının yükselmesine de büyük katkı sağlıyor.

İki kez en iyi video ödülü!
Prof. Dr. Kuzu’nun öncülük ettiği, Genel Cerrahi ve Anatomi Anabilim Dallarımızın ortak çalışmaları ile ortaya çıkan bilimsel yayınlar ve eğitim filmleri yurtdışında da çok geniş yankı uyandırıyor. Animasyonlar ile zenginleştirilmiş videolar, kolorektal cerrahi alanında dünyadaki en önemli bilimsel toplantılardan bir olan “The AmericanSociety of Colon and Rectal Surgeons, AnnualMeeting”de 2010 ve 2016 yıllarında, iki kez en iyi video ödülüne (Barton Hoexter Best Video Award) layık görüldü.

Cerrahi branşlar başta olmak üzere, tüm klinik branşların, uygulama eğitimleri için Fakültemiz bünyesinde oluşturulan “Klinik Anatomi Araştırma ve Simulasyon Merkezi”nin kurulması aşamasında da önderlik eden Prof. Dr. Ayhan Kuzu, aynı merkezde, çok sayıda eğitim toplantısı da gerçekleştirdi.

Değerli öğretim üyemizi bu örnek başarısından dolayı kutluyoruz.