6’ıncı Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi 2-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Kongreye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın birçok merkezinden yabancı konuşmacılar ve ülkemizin birçok şehrinden alanında uzman öğretim üye ve görevlileri katıldı. Kongreye, Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Gülpınar ve araştırma görevlileri Dr. Adem Sancı ile Dr. Murat Can Karaburun katılım sağladı.

Kongre boyunca sözlü ve video bildiriler katılımcılara sunuldu. Hazırlanan bildiriler, kongre bilimsel kurulu tarafından değerlendirilerek her iki alanda da en iyi bildiriler seçildi. Doç. Dr. Ömer Gülpınar ve Doç. Dr. Cihangir Akyol’un gerçekleştirdiği pelvik organ prolapsusunda sistosel ve rektoselin robotik olarak eş zamanlı cerrahi tedavisini içeren “Robot Yardımlı Sistosel Ve Rektosel Onarımı: Kombine Cerrahi Teknik” isimli bildiri, video bildiri kategorisinde en iyi sunum seçilerek birincilik ödülüne layık görüldü.

Ülkemizde ilk kez bir kongrede robotik canlı prolapsus cerrahisi uygulandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ameliyathanesinde Doç. Dr. Ömer Gülpınar, robotik sakrokolpopeksi ameliyatı gerçekleştirdi ve ameliyat canlı olarak kongre salonunda yayınlandı.

Değerli öğretim üyelerimizi ve ekiplerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.