MÜLTİDİSİPLİNER, YURT DIŞI KATILIMLI, PORTAL HİPERTANSİYON SEMPOZYUMU PROGRAMI

Tarih : 9.10.2019

Yer : İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantı Salonu

AÇILIŞ

İstiklal Marşı

 Açılış Konuşmaları : 14.00-14.15

Prof Dr Necati Örmeci- Prof Dr Serdar Akyar

Sayın Dekan: Prof Dr Gülfem Çelik

Sayın Rektör : Prof Dr Erkan İbiş (Müsait oldukları takdirde )

BİLİMSEL TOPLANTI

Moderatörler: Prof Dr Abdulkadir  Dökmeci- Prof Dr Ahmet Demirkazık

Portal hipertansiyon anatomi, kan akımı, sınıflama ve patofizyoloji

14.15-14.30: Portal sistem anatomisi, hepatik kan akımı  fizyolojisi,   Prof Dr Nuray Yazıhan

14.30-14.45 :Portal hipertansiyon sınıflandırılması,  Uz Dr. R. Erdem Er

14.45-15.05: Portal hipertansiyon patofizyolojisi, Uz Dr. Mübin Özercan

*Endotelial disfonksiyonun rolü

*Striktürel komponentin rolü

15.05-15.20 Portal hipertansiyonun klinik sonuçları. Prof Dr. Murat Kekilli

Portal hipertansiyon tanısı: 

Moderatörler : Prof Dr Umman Sanlıdilek – Prof Dr. Sadık Bilgiç

15.20-15.35: Klinik ve Laboratuvar yöntemleri ile tanı Uz Dr.  Serkan Duman

*Görüntüleme yöntemleri ile tanı

15.35-15.50: USG, Elastografi,  Prof Dr Evren Üstüner

15.50-16.10 : Çay Molası

Moderatörler :  Prof Dr Fatih Boyvat

16.10-16.30: CT, MR): Öğretim Görevlisi Dr Seray  Akçalar

16.30-16.45.:Hepatik Wedge Pressure Gradient Ölçümü: Öğretim Görevlisi Dr Emre Can Çelebioğlu,

Portal Hipertansiyon Klinik Farklılıkları ve Tedavi

Moderatörler : Prof Dr Halis Şimşek- Prof Dr Ramazan İdilman

16.45-17.00:Pre hepatik, intra hepatik ve post hepatik portal hipertansiyonun klinik farklılıkları ve önemi,Uz Dr Mesut Gümüşsoy

17.00-17.20:Portal Hipertansiyon Medikal  Tedavisi, Uz Dr.  Zeynep Ellik

Moderatör : Prof Dr Deniz Balcı

17.20-17.40: Surgical Treatment of Portal Hypertension Cerrahi Tedavisi :  Prof Dr Lucas McCormack

Moderatör : Prof Dr Necati Örmeci

17.40-18.00: Non-Invasive Methods for the Diagnosis of Portal Hypertansion: Prof Dr Xiaolong  Qi

Soru ve Katkılar

Kapanış