Avrupa Anestezi Derneği Yeterlik Sınavı Birinci Basamağı Fakültemizde gerçekleştirildi. Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın ev sahipliği, Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Başak Meço, ve Doç. Dr. Menekşe Özçelik’in sorumluluğunda Dr. Onat Bermede’nin de desteği ile gerçekleşen Sınav bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. Fakültemiz Cebeci Yerleşkesinde yer alan 14 Mart Öğrenme Merkezi’nde gerçekleştirilen Sınav dünyada 80 merkezde yapılıyor.