Sağlık sektöründeki akademisyenlerin yaptıkları araştırmaların ürüne dönüşüm sürecine destek sağlamak amacı ile planlanmıştır.

İlk program 13-15 Eylül 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak ve katılımcı giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak ve katılım sertifikası verilecektir.

Katılacak kişi sayısı 30 ile sınırlı olup, bu eğitime sağlıkta teknolojik gelişim, uygulamalar, innovatif yaklaşım ve sağlığa yönelik ürün geliştirme süreci ile ilgilenen ve bu tür araştırma ve ürün geliştirme süreçleri hakkında bilgi almak ve deneyimini artırmak isteyen araştırıcılar (tıp doktoru, diş hekimi, eczacı ve sağlık sektöründe yer alan tüm akademisyenler) katılabilir.
Eğitim başvuruları web sayfasından yapılacaktır.

http://saglikinovasyonteknoloji.com/