Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ömer Erdeve, Doç. Dr. Emel Okulu ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Tanıl Kendirli’nin eğitici olarak görev aldıkları Pediatrik ve Neonatal Mekanik Ventilasyon (teorik ve pratik) Kursu, 25-26 Temmuz 2019 tarihlerinde Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nde tamamlandı. 60 kişinin katılımı ile tamamlanan kurs interaktif zeminde, olgu tartışmaları ve pratik uygulamalar ile oldukça verimli geçti. Kurs sonunda katılımcılara Sağlık Bakanlığı akredite sertifikası verildi.