Türkiye’deki koordinatörlüğünü Ankara Üniversitesi ve Başkent üniversitesinin yapmakta olduğu “Suriyeli Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri Kullanımını Arttırmak İçin Yeni Bir Psikososyal Müdahale Paketinin Geliştirilmesi”  isimli üç ülkede yürütülen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) projesinin 3’üncü Araştırmacılar Toplantısı 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde Beyrut-Lübnan’da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi’nden Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Çöl’ün yanı sıra Epidemiyoloji Yan Dal Araştırma Görevlileri Dr. Ayşe Nur Usturalı Mut ve Dr. Cemal Koçak katıldı.

Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, Rektör Professor Fadlo Khuri ile Dünya Sağlık Örgütü Üreme Sağlığı ve Araştırmaları Departmanı koordinatörü Dr. Lale Say’ın konuşmalarıyla başladı. Sonrasında Lübnan, Türkiye ve Ürdün’ün Sağlık Bakanlığı yetkililerinin konuşmalarıyla devam edildi. Türkiye’den Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Daire Başkanı

Dr. Kanuni Keklik ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ülke Ofisi’nden Dr. Serap Şener tarafından “Suriye

Krizine Genel Bakış” ve “Türkiye’deki Üreme Sağlığı ile İlgili İnsani Yardım Çalışmaları” sunumları yapıldı.

Proje koordinatörü Dr. Loulou Kobeissi, toplantının amaçlarını ve bir önceki toplantıdan bu yana proje kapsamında yapılanları anlattı. Toplantıda, sırasıyla Ürdün, Lübnan ve Türkiye ülke raporları sunuldu.

Türkiye ekibi adına Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Çöl proje kapsamında yapılan çalışmaları ve Suriyeliler de üreme sağlığı konusunda yapılan araştırma sonuçlarını sundu. Toplantının ikinci gününde; proje kapsamında geliştirilen müdahale paketi tartışılırken, Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ün proje psikologları ve tüm ülke ekipleri müdahale paketine katkı sundu. Projenin daha sonraki adımlarıyla ilgili planlamalar Dr. Ayşe Nur Usturalı Mut tarafından sunuldu.

Toplantının üçüncü gününde; Göçmen Sağlığı Merkezi ziyaret edildi ve Merkezde sunulan hizmetlerle ilgili bilgi alındı.