Fakültemiz araştırma görevlilerine yönelik olarak düzenlenen 2.’inci Dönem Biyoistatistik Kursu başarı ile tamamlandı. Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Yavuz tarafından 8 hafta süre ile haftada 4 saat olarak verilen kursta faktöriyel anova, lojistik regresyon, yaşam analizleri-cox regresyon, doğrusal regresyon, ölçek çalışmalarında kullanılan istatistiksel yöntemler aktarıldı.

Anabilim Dalı tarafından birinci dönemde Temel Biyoistatistik Kursu da düzenlenmişti. Kursu tamamlayan genç meslektaslarımızı kutluyor, sevgili öğretim üyemize çok teşekkür ediyoruz.