Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği işbirliğinde 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Üriner İnkontinansta Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Prof. Dr. Fulya Dökmeci başkanlığında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Fakültemiz Cebeci Hastanesi 50’inci Yıl Amfisinde düzenlenen Sempozyuma Stres Üriner İnkontinans yakınması olan kadınlarda gününüzde sıklıkla tercih edilen Transobturatuar tape (TOT) yöntemini dünyada ilk kez yapan ve bu tekniği tanımlayan Dr. Emmanuel Delorme da katıldı ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

Bu yıl dördüncüsünü düzenlenen Sempozyumda, önceki yıllardan farklı olarak kadınlarda Üriner İnkontinans sorununa odaklanılarak,  “Üriner İnkontinansta Klinik Değerlendirme”, “Üriner İnkontinansta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” ve “Anti-inkontinans Cerrahisi” konularında üç kurs, “Üriner inkontinans Yönetiminde Tartışmalı Konular” başlıklı bir panel ve canlı cerrahi oturumundan oluşan kapsamlı bilimsel program başarı ile yürütüldü.