Anabilim / Bilim Dallarında kalite ziyaretleri kapsamında araştırma, eğitim ve akademik faaliyetler kalite güvence sistemi çerçevesinde ele alındı. Ziyaret takımları, AD/BD başkanları öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve intörn doktorlar ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu değerlendirmeler sonucu ilgili faaliyetlere yönelik olarak güçlü yanlar ve gelişime açık yönler belirlendi. Yeni rota gelişime açık alanların güçlendirilmesi. Kalite koordinatörlüğümüze, ziyaret takımlarımıza, AD/BD başkanlarımıza, öğretim üyelerimize, öğretim görevlilerimize, intörn doktorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.