Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın Hastane Başhemşireliği işbirliğiyle düzenlediği Temel Yaşam Desteği Eğitimi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 8, 15, 22 ve 29 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 550 hemşirenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Eğitimin son gününde İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşiresi Uzm. Hem. Tekmile Köse, temel yaşam desteğini ilk sağlayan profesyonel meslek grupları içinde yer alan hemşirelerin kardiyopulmoner resüsitasyonda bireyin hayatını kurtarmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olması gerektiğini vurguladı.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Alkış, temel yaşam desteğinin zamana karşı bir yarış olduğunu, mavi kod ekibi gelene kadar geçen sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Alkış ve İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşiresi Uzm. Hem. Tekmile Köse tarafından, eğitim desteği için Dr. Süheyla Karadağ Erkoç, Dr. Ece Aydın, Dr. Sevcan Büyük, Dr. Buket Oğuz, Dr. Hazal Nur Tezel, Dr. Esma Aşık ve Dr. Ahmet Cem Ceran’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

Dr. Ece Aydın, sunumunda, ani kalp durmasının ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olduğunu, solunum ve dolaşım fonksiyonlarının 10 saniye içinde değerlendirilip kalp masajına bir an önce başlamanın başarı şansını arttırdığına vurgu yaptı.

Eğitim, katılımcıların maketler üzerinde uygulama yapması ile son buldu.