Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Karan, Üniversitemiz Senatosu’nun 10 Mayıs 2019 tarihli karar sonucu, 1 yıl süre Gönüllü Araştırma Profesörü (GAP) olarak görevlendirildi.

Prof. Dr. Onur Karan, alınan bu karar ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Ben 1969 yılında bir öğrenci olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydımı yaptırdım. Aradan geçen bu 50 yıl zarfında fakültemizin ve üniversitemizin bana kazandırmış olduğu birikimleri öğrencilerim, bilim, fakültem ve üniversitem için gururla ve seve seve kullandım.

Son olarak Ankara Üniversitesi’nin 10 Mayıs 2019 tarihli senato kararları ile gönüllü araştırma profesörü (GAP) statüsünde 1 yıl süre ile fakültemde çalışmam uygun görüldü. Bu statü emekli olan öğretim üyelerine verilen bir statüdür ve herhangi bir maddi karşılığı söz konusu değildir. İlgilinin yönetmelikte belirtilen özellikleri taşıması ile birlikte anabilim dalının teklifi, dekanlık yönetim kurulu ve üniversite senatosunu onayları ile  verilen bir statüdür.

Buna göre ilgili öğretim üyesi, bilimsel çalışmalarına ve eğitim görevlerine üniversite çatısı altında devam edebilmekte ve ofisini ve ilgili laboratuvarları kullanabilmektedir. Ben bunları 1 yıl süre ile daha üniversitem çatısı altında kullanacağım için kıvanç duymaktayım. Bundan daha büyük bir ödül ve mutluluk tanımamaktayım. Teveccühleri için Anabilim Dalımızdaki, Fakültemdeki ve Üniversitemdeki tüm hocalarıma tekrar teşekkür eder,  saygılarımı sunarım.”