Gurur Verici Dünya Ödülü: Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal’a sepsis ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile “Global Sepsis Alliance” Dünya Ödülü verildi.

Global Sepsis Alliance (GSA), 95’ten fazla ülkede organize olmuş, 98 uluslararası kuruluşun desteklediği (uluslararası tıp dernek ve federasyonları ağırlıklı), birçok uluslararası sağlık kuruluşu ile işbirliği içinde çalışan (Dünya Sağlık Örgütü, CDC, Avrupa Birliği, birçok ülkenin sağlık bakanlığı, Afrika-Asya Pasifik-Avrupa-Amerika Sepsis Birlikleri vb.) bir sivil toplum örgütü.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, bu başarının arkasında çok sayıda meslektaşı ile işbirliği ve fakültemiz 3. Sınıf öğrencilerinin çok önemli katkısı olduğunu vurgularken, yaptıkları 2 araştırmanın fakültemizi dünyaya duyurmada önemli katkı sağladığını belirtiyor.

Bu gurur verici sonuçta emeği gecen herkesi gönülden kutluyoruz.