Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, Kontinans Derneği tarafından 22 Mayıs 2019 tarihinde Robotik Sakrokolpopeksi Canlı Cerrahi Kursu düzenlendi. İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda düzenlenen kursun açılışında, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Robotik Cerrahi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Kadir Türkölmez ve Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan birer açış konuşması yaptı.

Kursta, konuya ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen hekimlere robotik cerrahideki güncel yaklaşımlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Programda, “Kadın Pelvis Anatomisi ve POP Tanısı”, POP Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Teknikler” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kurs Sekreteri Doç. Dr. Ömer Gürpınar da “Robotik Sakrokolpopeksi Canlı Cerrahi” oturumda bilgiler paylaştı.