Sağlık ile Spor ve Gençlik Bakanlığı’nın, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında 81 ilde organize ettiği Psikolojik Esneklik ve Dayanıklılık Konferanslarının Ankara’daki toplantısı 23 Mayıs 2019 tarihinde Fakültemiz Morfoloji Binası Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Konferansa, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral, öğretim üyeleri, öğretim ve araştırma görevlileri, sağlık çalışanları, idari personel ve öğrencilerimiz katıldı.

Konferansta, Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedriye Öncü Çetinkaya, gençlere, psikolojik dayanıklılık ve esneklik konularında önemli bilgiler aktardı.

Gelişip ilerleyebilmemizin, yaşamdaki olaylar karşısındaki tutumumuza bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetinkaya,  bunun için de, azimle adım adım ilerlemek, gerektiğinde enerjiyi ortaya koymak ve sakinliği korumak gerektiğini belirtti.

Ruhsal Dayanıklılığı, “Gelişimsel süreçleri aksatabilecek olumsuz yaşam olaylarına uyum sağlayabilme kapasitesi” olarak tanımlayan Prof. Dr. Çetinkaya, ruhsal dayanıklılık için, stresli durumlara direnç göstermek ve ruhsal açıdan olumsuz etkilenmemek gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Çetinkaya, hayatımızda, günlük yaşamda; okul stresi, sınavlar, yeni ortamlara girmek, maddi zorluklar, ayrılıkları, aile çatışmalar ile beklenmeyen, aniden gelişen; ciddi hastalıklar, sevdiği birinin ölümü, savaş, kaza, doğal afetler gibi durumların gençleri ve diğer bireyleri zorlayabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Çetinkaya, dayanıklılığın, hem günlük hayattaki zorluklar hem de beklenmeyen durumlar için önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Çetinkaya, dayanıklılığı arttırmak için gerekli olanları ise şöyle sıraladı: Pozitif Değerler, Sosyal Yeterlilik, Güvenilen Yetişkinler, Arkadaşlar, Yetenek ve Beceriler, Eğitim.