Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı eğitim programı kapsamında Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bedriye Öncü Çetinkaya tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde Çocuk Hastanesi Akademik Yerleşke Toplantı Salonunda ” Ergen Hastaya Yaklaşım ” konulu seminer verildi.

Seminere, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, doktorları, hemşireleri ve klinik bünyesindeki çalışanlar katıldı. Ergen hastaya yaklaşımın ele alındığı seminerde, hekimin rolü, çocuk, aile ve hastalığa uygun yaklaşım rolleri irdelendi. İlgi ile takip edilen seminerin sonunda, interaktif bir şekilde soru cevap ve örneklerle konu üzerinde tartışıldı.