“Tıpta Uygulama Hataları”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 16 Mayıs 2019 tarihinde Akılcı İlaç Uygulamalarında Gözlenen Aksaklıklar ‘Tıpta Uygulama Hataları’ konulu bir konferans düzenlendi.

Fakültemiz Morfoloji Binası Mavi Salon’da düzenlenen konferans, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi ve Avrupa Klinik Farmakoloji ve Terapötik Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cankat Tulunay ile Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bilge katılımcılara bilgiler aktardı.

Konferansta, akılcı tıp uygulamalarında 8 doğruya göre düzenleme yapıldığı aktarılırken, bu alanda yanlış bilgilendirmenin yaygın olduğu açıklandı. Yeni hastalık bildirimlerinin yanlış olduğunun açıklandığı panelde, antidepresanların ölüme yol açtığı ve bu durumun izlenmesinin gerektiği bildirildi.

Yanlış endikasyonun özellikle antibiyotik ve analjeziklerde gözlendiğinin açıklandığı konferansta, ülkemizde doz sorunu açısından belli süre izlenme ve takip yapılamasının gereği üzerinde duruldu.

Konferansta, tedavi hatalarında medyanın sıklıkla yanlış aktarım yaptığı vurgulanırken donanımlı ve yetkili hekimlerin görüşünün yeterince aktarılmadığı bildirildi.

Konferansta, kontrendikasyon (yan etki) izlem süreci geliştirilmesinin gereğine değinilirken, geleneksel tıp uygulamalarında kayıt dışılığın yaygın olduğu söylendi.

Sağlık çalışanının ceza ve tazminat sorumluğunun ölüm ve maluliyet üzerinden geliştirildiğinin belirtildiği konferansta, disiplin sorumluğu açısından idarenin yapılandırması gerektiği açıklandı. Konferansta son olarak, mesleki sorumluluk açısından standart geliştirmede kurumlar arası iş birliği yapılmasının gereği vurgulandı.