Acil Tıp Anabilim Dalı katkılarıyla, ilki 2017 tarihinde düzenlenen “Triyaj” Sempozyumunun ikincisi 2 Mayıs 2019 tarihinde İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Sağlık hizmeti sunumunda toplumsal yararı öncelemek, toplumun sağlık düzeyini yükseltmek, hastalara çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve toplumsal sağlık bilinci oluşturmak amacıyla “Acil Durumlarda Doğru Seçim” sloganıyla Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli ve Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Polat’ın başkanlığında gerçekleştirilen Sempozyum kalabalık bir katılımcı topluluğu eşliğinde gerçekleştirildi.

Acil Tıp için önemli bir konu olan “Triyaj” konusunun tüm yönleriyle ele alınarak incelendiği Sempozyumda, Prof. Dr. Onur Polat’ın “Triyaj Nedir? Triyaja Karar Destek Sistemlerinin Katkısı?” konulu sunumu dikkat çekti. Sempozyumun ilk panelinde; “Dünyada Alan, Hastane, Afet Triyaj Örnekleri”, “Türkiye’de Alan, Hastane, Afet Triyaj Örnekleri”, “Triyaj Uygulama Esasları”, ikinci panelde; “Hava Tahliyesi”, “Triyajın Medikolegal Boyutu”, “Travma Triyajı” konularına, konuşmacılar eşliğinde yanıtlar arandı.

Diğer bir panelde, “Geriatrik Hasta Triyajı”, “Yatan Hasta Triyajı”, “KBRN Triyajı” gibi özel durum içeren hastalara ne şekilde triyaj yapılmalı konularına değinildi.

Daha sonraki panelde; “Çocuk Acilde Triyaj”, “Olgularla Öykü, Fizik Muayene ve Yaşamsal Bulguların Değerlendirilmesinde Önemli İpuçları” konularına değinildi ve katılımcıların da eşlik ederek yarıştığı “Olgularla Çocuk Acilde Triyaj” bölümü gerçekleştirildi. Sempozyumun son panelinde;  “Triyaj Hemşiresinin Görev ve Sorumlulukları”, “Triyajda İletişim ve Özellikleri”, “Hemşirelik Bakış Açısı ile Triyaj”, “Triyajda Dökümantasyonun Önemi” konularında güncel bilgi paylaşımlarında bulunuldu.