Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem E. Çelik, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral, Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Kurulu’nda görevli fakültemiz öğretim elemanlarının katıldığı Uzmanlık dernekleri Yeterlilik Kurulları Toplantısı 25 Nisan 2019 tarihinde Morfoloji Binası Mor Salonda yapıldı.

Toplantının ilk bölümünde Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu ile bir yılı aşkın zamandır süren fakültemiz anabilim dallarının uzmanlık eğitimlerinin akreditasyonunun planlama görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Dekan Prof. Dr. Çelik, ayrıca, 29 Mart 2019’da 41 dernek /yeterlik kurulu temsilcisinin bulunduğu TTB-UDEK toplantısında yapmış olduğu sunumdan bahsetti.

Toplantıda, TTB UDEK Başkanı Prof. Dr. Orhan Odabaşı’nın 18 Nisan 2019 tarihinde yapılan toplantıda derneklerin akreditasyon sürecini kolaylaştırıcı çalışmalar yaptığı ile ilgili bilgiler aktarıldı. Toplantıda, akredite olmuş anabilim dallarının öğretim üyeleri, bu süreçte yaşadıklarını/zorlukları paylaştı ve süreçle ilgili önerilerini sundu.

Toplantıda, akreditasyon sürecinde önemli olanın sonuçtan çok bu süreçte anabilim ve bilim dallarının gelişmesi, kalitenin artması ve eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi olduğu üzerinde duruldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin geleceğe daha da güçlü ilerleyebilmesi için kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların değerli olacağı vurgusuyla toplantı sonlandırıldı.