Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Eğitimini geliştirme ve dış değerlendirme süreçlerinde (UTEAK ve Kalite)   belirtilen görüşlere yönelik düzenleme planlamalarının yapıldığı “Mezuniyet Öncesi Eğitim Çalıştayı” 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde Fakültemiz Morfoloji Binası Mavi Salonda gerçekleştirildi. Toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Ateş, Mezuniyet öncesi eğitim kurullarında yer alan koordinatörler ve modül/staj başkanları, izleyici öğretim üyeleri ile öğrenci temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. Kenan Ateş’in moderatörlüğünde gerçekleşen ve 1.5 gün süren çalıştayda daha önceden kurulmuş grupların yaptığı çalışmalar grup başkanları tarafından sunularak ardından tartışmaya açıldı. Bu kapsamda, Temel ve Klinik Tıp Eğitiminde Temel ve Klinik Bilimlerin Entegrasyonu (Prof. Dr. Ali Fırat Esmer, Doç. Dr. Serhat Birengel),  Öğrenen Merkezli Eğitim Etkinlikleri (Prof. Dr. Ceren Karahan), Mesleksel Beceri Eğitimi ve İletişim Becerisi Eğitimi (Dr. Öğretim üyesi İpek Gönüllü), Profesyonelizm (Prof. Dr. Yasemin Yalım), Ekip Çalışması ve Liderlik Eğitimi (Prof. Dr. Serap Şahinoğlu Kuş) , Topluma Dayalı Tıp (Sağlık Savunuculuğu) Eğitimi (Prof. Dr. Meltem Çöl), Araştırma (Bilimsellik) Eğitimi (Prof. Dr. Kenan Ateş, Doç. Dr. Cihangir Akyol), Sosyal Sorumluluk Projeleri (Prof. Dr. Aslıhan Avcı), Seçmeli Dersler (Prof. Dr. İmge Ergüder) ve Sağlıklı Yaşam ve Kişiselleştirilmiş Tıp (Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral) başlıklı sunumlar yapıldı. Tartışmalarda ortaya konulan öneriler bir tutanak haline getirilerek öğretim üyeleri ile de paylaşılacak olup yapılan düzenlemeler 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde uygulamaya  geçirilecek.