Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı (KBB) Uygulamalı Vestibüler Kursu 29-30 Mart 2019 tarihlerinde düzenlendi. KBB Anabilim Dalı İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Merkezi’nin açılışı da 29 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Vestibüler Kursu’nun ve İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Merkezi’nin açılışına, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel, İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci, KBB Anabilim Dalı Prof. Dr. Güresel Dursun, KBB Anabilim Dalı ve diğer anabilim dallarından çok sayıda öğretim üyesi, öğretim ve araştırma görevlisi, hemşireler, sağlık çalışanları ve idari yetkililer katıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’ndan, Ünitenin açılışı vesilesiyle kamuoyuna yönelik yapılan açıklama şöyle:

“Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji birbirini tamamlayan iki önemli disiplindir. Birçok hastanın değerlendirilme ve tedavi aşamalarında bu iki bölümün koordineli olarak çalışmaları gerekmektedir. İşitme kaybı, vestibüler sistem bozuklukları, yutma bozuklukları ile konuşma ve ses bozukluklarının tanı ve tedavisi gibi birçok konuda odyoloji bölümü çok önemli rol oynamaktadır.

Yenilenen Odyoloji Merkezi’nde, baş dönmesi ve denge sorunu olan hastalara tedavi
Yenilenen Odyoloji Merkezi, baş dönmesi ve denge sorunu olan hastalara en uygun değerlendirme ve tedavi seçeneklerini sunabilecek olanaklara sahiptir. Bu hastalarda gerek nöroloji gerekse fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümleriyle birlikte multidisipliner çalışılarak elektrofizyolojik yöntemlerle tetkik ve vestibüler rehabilitasyon çalışmaları yapılabilecektir.

Doğuştan işitme kayıplı çocuklar takip ediliyor
İşitme kaybı yaşayan hastaların uygun ve son teknoloji cihazlarla tetkik edilmesi hekimleri doğru tanıya götürmekte, böylece bu hastalara en uygun tedavi yöntemi sunulabilmektedir. Doğuştan işitme kayıplı çocukların teşhis, takip ve tedavisini kulak burun boğaz hekimleri ile birlikte uzman odyologlar yapmaktadır. Bu çocukların koklear implantasyon ameliyatları öncesi ve sonrasında odyoloji merkezince takibi yapılmalıdır. Ankara Üniversitesi’nin yenilenen Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde tüm bu hizmetler son teknoloji cihazlar ve uzman odyologlar tarafından verilecektir. Ayrıca işitme kayıplı bireylerde yapılacak genetik çalışmalara hazırlıklar da bu merkezde tamamlanacaktır.”

Hastalıklara multidisipliner yaklaşım
Bunların yanı sıra konuşma ve ses bozukluğu olan hastaların uygun fiziksel koşullarda tetkik ve tedavi edilmesi yenilenen Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde mümkün olabilecektir. Ayrıca yutma bozukluğu ve afazi geçiren hastalar da yine nöroloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümleri ile koordineli olarak tetkik ve tedavi edileceklerdir. Böylece birçok hasta multidisipliner bir çalışma ortamında çeşitli bölümler ile birlikte değerlendirilebileceklerdir.

Toplam alanı 550 metrekare olan Odyoloji Merkezinde 7 adet sessiz kabin, 3 adet elektrofizyolojik ölçüm odası, 2 adet denge değerlendirme ve rehabilitasyon odası, 1 adet yenidoğan işitme değerlendirme odası, 1 adet işitme cihazı ve koklearimplant uygulama odası, 3 adet konuşma terapisi ve işitme rehabilitasyon odası ve 1 adet toplantı odası bulunmaktadır. Ünitenin envanterinde 5 adet odyometrik ölçüm cihazı, 2 adet immitansmetrik ölçüm cihazı, 1 adet geniş bant timpanometre, 1 adet tarama otoakustikemisyon cihazı, 1 adet klinik otoakustik emisyon cihazı, 1 adet tarama beyinsapı cihazı, 2 adet klinik ABR cihazı, 1 adet VEMP cihazı, 1 adet bilgisayarlı dinamik postürografi cihazı, 1 adet VNG, 1 adet VHIT, 2 adet arşiv tarama bilgisayarı bulunuyor.

Odyoloji Merkezi, eğitim alanında da aktif rol alacak
Odyoloji Merkezi, sadece hizmet alanında değil, eğitim alanında da aktif rol oynamakta, yeni açılan yüksek lisans ve doktora programları devam etmektedir. Şu anda 19’u yüksek lisans, 4’ü doktora, 3’ü misafir öğrenci olmak üzere toplam 26 öğrenci odyoloji bölümünde eğitim almaktadır. Buradan mezun olan öğrenciler uzman odyolog olarak ülkenin birçok merkezinde hastalara hizmet vereceklerdir.

Son teknoloji cihazlarla desteklenen yeni odyoloji kliniği aynı zamanda birçok bölümden gelen araştırmacılarla birlikte yeni bilimsel proje ve çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Bu bilimsel çalışmalar Ankara Üniversitesi’nin yurtdışındaki tanınırlığını da arttıracaktır.