Yargıtay Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğinde “Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu” konulu bir seminer düzenlendi. Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu’nda 27 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Seminerin açış konuşmalarını Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik yaptı.

Başkanlığını Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş’un yaptığı oturumda, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Geçim “Tıp Hataları Hukuku”, Yargıtay 12’inci Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Serap Kaygusuz, “Hekimin Cezai Sorumluluğu ve Tıbbi Kusur Kavramı” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Yine aynı oturumda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Battal Yılmaz ile Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi Üyesi Nilgün Taş “Hekimin Hukuki Sorumluluğunda Yargıtay Uygulaması”, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi B. izzet Taşçı da “Hekim-Hasta İlişkisinin Adli, İdari ve Mali Boyutları” konulu sunumlar yaptı.