Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı tarafından, cerrahide görev yapan asistanlarımıza yönelik olarak düzenlenen Cerrahi Asistanları Eğitim Programlarının Mart Ayı Toplantısı, 27 Mart 2019 tarihinde Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programda, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi’nden Doç. Dr. Cihangir Akyol, “Travmaya Metabolik ve Endokrin Yanıt” konusunda bilgiler aktardı.