Ankara Üniversitesi Cebeci Başhekimliği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD  işbirliği ile Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Ameliyathanesi Birimi’nde Anestezi Sonrası Uyanma Ünitesi 27 Mart 2019 tarihinde düzenlenen bir tören ile hizmete açıldı.

Açılışa, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. A. Rüçhan Akar, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neslihan Alkış, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Atalay, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Çakmak, Çocuk Ameliyathanesi Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Özlem Selvi Can’ın yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi, öğretim ve araştırma görevlisi, hemşireler, sağlık çalışanları ve idari personel katıldı.

Asansör ile direkt erişim!
Fakültemiz Cebeci Yerleşkesi Çocuk Hastanesinin 5’inci Katında Yapılandırılan Çocuk Ameliyathanesi Biriminde, 4 operasyon, 2 çocuk cerrahisi, 1 çocuk ürolojisi, 1 çocuk kalp ve damar cerrahisi 1 çocuk beyin cerrahisi odası bulunuyor.

Çocuk Ameliyathanesine, yenidoğan ve çocuk yoğun bakım üniteleri ve acil servisten asansör ile direkt olarak erişilebiliyor. Çocukların tanı ve tedavi gibi tüm gereksinimleri aynı bina içinde sağlanıyor.

4 yılda 16 bin çocuğa ameliyat
Çocuk Ameliyathanesi Biriminde, 4 yılda 16 bin çocuk hastaya anestezi ve operasyon yapılırken, 4 bin çocuğa da ameliyathane dışı anestezi/sedasyon uygulandı. Randevu ile çocuk kardiyoloji, gastroenteroloji, anjiyografi, ürodinami, hematoloji klinik ve ünitelerinde anestezi gerçekleştirildi.

Çocuk Ameliyathanesi, açılışı yapılan Anestezi Sonrası Uyanma Ünitesi ile daha da güçlendi.