Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Hukukçu Hekimler Enstitüsü işbirliğinde 27 Mart 2019 tarihinde Bilgilendirilmiş Rıza (Aydınlanmış Onam) Sempozyumu düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50’inci Yıl Konferans Salonunda düzenlenen Sempozyumun açılışında, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol Cantürk ve Hukukçu Hekimler Enstitüsü (HHE) adına Prof. Dr. Yusuf Bayraktar birer konuşma yaptı.

Sempozyumun Birinci Oturumunun Başkanlığını Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı yaparken, Prof. Dr. Tahsin Keçeligil “Bilgilendirilmiş Rızanın Anayasal Temelleri”, Uzm. Dr. Ertunç Mega “Aydınlatma, Bilgilendirme ve Onam Kavramları”, Av. Dr. Y Gökhan “Bilgilendirilmiş Rızanın İspat ve Yükü ve Deliller Bakımından Önemi”, Av. Dr. M. Hüseyin Tebrizi de “Bilgilendirilmiş Rızanın Ofansif ve Defansif Tıbbi Davranışa Etkisi” başlıklı konularda bilgiler aktardı.

İkinci Oturumun Başkanı Prof. Dr. Devrim Güngör idi. Bu oturumda, Prof. Dr. T. Ahmet Serel “Günlük Uygulamalar İçerisinde Bilgilendirilmiş Rıza”, “Prof. Dr. Dilek Özcengiz Yararsız Tedavi Durumunda Tıbbi Desteğin Geri Çekilmesi ve Durdurulmasında Bilgilendirme Rıza”, Av. Dr. E. Neval Yılmaz “Sağlık Çalışanlarının ve Hukukçuların Bilgilendirilmiş Rıza”, Prof. Dr. Gürol Cantürk de “Adli Tıp Uygulamalarında Bilgilendirilmiş Rıza” konularında bilgiler paylaştı.