Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından fakültemiz öğretim üyesi ve görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirilen Akademik Gelişim Programı (AGP) 21-22 Mart 2019 tarihlerinde Fakültemiz Morfoloji Binası Mor Salonda düzenlendi.

AGP’nin ilk sunumları Ankara Tıp’ta Akademisyen olmak ve Yönetsel süreçler
“Ankara Tıp’ta Akademisyen Olmak” temasıyla düzenlenen AGP’nin ilk sunumlarını Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik yaptı. Prof. Dr. Çelik, “Ankara Tıp’ta Akademisyen Olmak”, Ankara Üniversitesi ile Fakültemizin Tanıtımı ve Yönetsel Süreçleri (Stratejik Plan, Kalite Çalışmaları, Akreditasyon Süreçleri), içerikli sunumlar gerçekleştirdi.

AGP katılımcılarına “stresle başa çıkma ve zaman yönetimi” eğitimi
Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü’nden Prof. Dr. İnayet Aydın, “Akademisyenin Eğitimci Kimliği ve Eğitim-Öğretim Etiği”, Stresle Başa Çıkma ve Zaman Yönetimi Liderlik ve Ekip Çalışması” konularında sunumlar yaptı.

Kariyer Planlama Paneli
Fakültemiz Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. A. Rüçhan Akar, “Mentorluk” başlıklı bir sunum yaptı. Moderatörlüğünü yine Prof. Dr. Akar’ın yaptığı Kariyer Planlama (Yurtdışı Olanakları, Yüksel Lisans/Doktora Programları) başlıklı panelin Eğiticileri Prof. Dr. Metahan Çiçek, Prof. Dr. Nuray Yazıhan, Prof. Dr. Savaş Serel, Prof. Dr. Deniz Balcı, Prof. Dr. Özgür Çınar, Prof. Dr. Ayhan Kuzu idi.

AGP katılımcısı hekimler haklarını öğrendi!
Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Gürol Cantürk “Adli Vakalara Yaklaşım” başlıklı bir sunum yaparken, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ahmet Acıduman “Hekim Hakları”, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Atilla Aral “ICD Kodlaması ve Faturalandırma”, Tıbbi Biyoistatistik Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Atilla Halil Elhan “Ek Ödeme Sistemi” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.