Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı eğitim etkinlikleri programı kapsamında, Prof. Dr. Serdar Günaydın tarafından 13 Mart 2019 tarihinde Çocuk Hastanesi Akademik Yerleşkede yer alan toplantı salonunda ” Cerrahi ve İnovasyon ” konulu konferans gerçekleştirildi.

Son yıllarda hızla gelişen biyomedikal alanındaki yenilikler, cerrahi aletlerin patentleşmesi, inovasyon sürecinin ürün haline dönüştürülmesi ve bu süreçlerde cerrahın rolü gibi konular hem ulusal hem de uluslararası ölçekte sunularak tartışıldı.

Toplantı, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, doktorları, hemşireleri ve klinik bünyesindeki tüm çalışanların katılımıyla ve yoğun bir ilgi ile izlendi.