Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı eğitim etkinlikleri programı kapsamında Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birim Günay Kılıç tarafından 6 Mart 2019 tarihinde Çocuk Hastanesi Akademik Yerleşkede yer alan toplantı salonunda ” Çocuk Hastaya Yaklaşım” konulu konferans verildi.

Her yaş grubundaki çocuk hastaya yaklaşımın ayrı ayrı ele alındığı konferansta, hekimin rolü, çocuk, aile ve hastalığa uygun yaklaşım rolleri irdelendi. Konferans, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, doktorları, hemşireleri ve klinik bünyesindeki tüm çalışanların katılımı ve yoğun bir ilgi ile izlendi.”