Fakültemizde Duyu Bütünleme Paneli

//Fakültemizde Duyu Bütünleme Paneli

Duyu Bütünleme Nedir?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Ankara Üniversitesi Otizm Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Otizmde Duyu Bütünleme Paneli düzenlendi. Fakültemiz Cebeci Yerleşkesi 50’inci Yıl Konferans Salonu’nda 21 Ocak 2019 tarihinde, “Problemleri Anlamak”, “Duyu Bütünleme Terapisi ile Yaklaşım” temalarıyla düzenlenen Panelde, Duyu Bütünleme Uzmanı-Fizyoterapist Ebru Sidar tarafından dinleyicilere bilgiler aktarıldı.

Fakültemiz Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Duyu Bütünleme kavramı hakkında kamuoyu ile şu bilgiler paylaşıldı:

“Duyu bütünleme; bireyin kendi vücudu ve çevreden aldığı duyusal bilgileri organize ettiği ve vücudun çevreye uygun kullanımını mümkün kılan nörolojik bir süreçtir. Duyusal bütünleme süreçlerindeki problemler insan davranışlarında; motor gelişim, duruş problemleri, öğrenme, akademik yetenek, dikkat ve davranış sorunları, uyku sorunları, yeme problemleri gibi birçok farklı alanda sorunlara yol açabilmektedir.

Dr. Jean Ayres tarafından 1960’lı yıllarda geliştirilmiş olan Duyu Bütünleme Terapisi; doğru duyusal cevapları açığa çıkarmak amacıyla, bireyselleştirilmiş özel programlar şeklinde birebir uygulanan, duyusal anlamda zenginleştirilmiş eğlenceli ve interaktif oyun ve aktivitelerden oluşan bir tedavi şeklidir. Bu aktiviteler görsel, işitsel, taktil, vestibuler, proprioseptif, tat gibi uyaranları içerirken, çocuğun duyusal problemlerine göre terapist tarafından şekillendirilir. Duyu Bütünleme Terapisi stratejileri duyusal olarak zenginleştirilmiş ortamlarda uygulanır (renkli ve davetkar salıncaklar, matlar, toplar ve oyuncaklar gibi). Gelişimsel sorunlar, serebral palsi (beyin felci) koordinasyon sorunları, davranış sorunları, öğrenme güçlüğü, konuşma ve yeme sorunları otizm gibi problemleri bulunan çocuklarda duyu bütünleme terapisi uygulanabilmektedir.

Yapılan araştırmalarda, duyu bütünleme terapisi ile çocuklarda özellikle, davranışsal ve duygusal düzenleme, bilişsel beceriler, kendini düzenleyebilme becerileri, sosyalleşme becerileri, benlik saygısı, oyun becerileri, duyusal beceriler, ince-kaba motor ve motor planlama alanlarında ve işitsel-görsel algı gibi belirli duyu farkındalıklarında gelişimler gösterildikleri bildirilmiştir ve gelecekte klinik bağlamda alternatif ve diğer terapi yöntemlerine kolaylıkla eklenebilen bir terapi yöntemi olarak umut vaat etmektedir.”

   

2019-01-23T10:08:37+03:00
X