10.Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu

//10.Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Bilge’nin yoğun emekleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen 10’uncu Medikolegal Çalışma Grubu Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, 5 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik ve Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Bilge’nin birer açış konuşması yaptığı Sempozyuma, çok sayıda hekim, sağlık çalışanı, hukuk adamı ve gazeteci katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu tarafından, Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik ve Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Bilge’ye teşekkür belgesi takdim edildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Yaşar Bilge’nin yaptığı Sempozyumun Birinci Oturumunda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Geçim “Tıpta Hatadan Öğrenme”, Prof. Dr. Yaşar Bilge ve Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Dr. Hacer Teke “Tıpta Komplikasyon-Hata Ayrımı”, Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Erdal Yerdelen “Vakaya Vakıf Olma: Malpraktis Ceza Dosyası İnceleme”, Av. Halide Savaş “Tıbbi Uygulama Hatalarında Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk”, Gazeteci Fikret Bila ise “Tıpta Uygulama Hatalarında Adli Uygulamaların Medyaya Yansımaları” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Başkanlığını yine Prof. Dr. Yaşar Bilge’nin yaptığı İkinci Oturumda, Gazeteci Faruk Bildirici “Uygulama Hatalarını Topluma Hangi Gözle Aktaracağız?”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Orhan Tekinsoy “Hasta Mağduriyetini Giderme Uygulamaları”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şerafettin Demirci “Hukuksal Uygulamaların Tıbbi Uygulamalara Etkisi-Defansif Tıp”, Türk Tabipler Birliği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman “Sağlık Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Tıbbi Uygulamalara Etkisi”, Av. Selma Güleç Uçakhan “Bedensel Zararlarda Tazminat Unsurları ve Hesap Yöntemlerinin Sağlık Hukukundaki Uygulamaları” başlıklı sunumlar yaptı.

   

2018-12-06T16:39:13+03:00
X