Cerrahi Asistanlarına Venöz Tromboemboli Eğitimi-3

//Cerrahi Asistanlarına Venöz Tromboemboli Eğitimi-3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı tarafından 28 Kasım 2018 tarihinde Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda cerrahi asistanlarına yönelik multidisipliner bir eğitim programı düzenlendi. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Alkış’ın kısa bir açış konuşması yaptığı programda, Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Şırlak, genç asistanlarımıza “Venöz Tromboemboli’de Tedavi” başlıklı bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Şırlak venöz tromboemboli tedavisi hakkında şu bilgileri aktardı:
“Venöz tromboemboli temel olarak iki başlıkta incelenebilir. Bunlar Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli’dir. Önemi, insidansinin çok yüksek olması ve venöz tromboemboli kaynaklı ölümlerin tüm diğer nedenlere bağlı ölümlerden daha fazla olmasıdır.

  • Venöz tromboembolide ana tedavi modalitesi kontrendikasyon olmadığı sürece antikoagülasyondur.
  • Bunun dışında günümüzde kullanım sıklığı oldukça artan Kateter Aracılı Tedavi modaliteleri venöz tromboemboli tedavisine bakış açısını tamamen değiştirmektedir.
  • Eskiden yüksek mortalite ve morbiditeyle uygulanan cerrahi tedaviler ise günümüzde endovasküler girişimlerin artması ve özellikle ECMO’nun klinik kullanımının artmasıyla çok daha yüz güldürücü sonuçlar sergilemektedir.”

2018-11-30T14:07:43+03:00
X