Ankara Tıp’ta Kadına Yönelik Şiddet Konuşuldu

//Ankara Tıp’ta Kadına Yönelik Şiddet Konuşuldu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Hasta Hakları Birimi tarafından, Üniversitemiz Kadın Platformu işbirliğiyle 26 Kasım 2018 tarihinde Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda “Kadına Yönelik Şiddet” konulu bir panel düzenlendi.

“Kadına yönelik şiddet, tüm toplumu ilgilendiren büyük bir sorundur.”
İbni Sina Hastanesi Müdürlüğü’nün de katkılarıyla düzenlenen Panelin açılışında konuşan İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci ise şu görüşleri paylaştı: Kadına yönelik şiddet, tüm toplumu ilgilendiren büyük bir sorundur. Kadına yönelik şiddetin hukuksal ve sosyal boyutlarıyla tartışıldı bu panel, bu konuda farkındalık oluşturacak bir özellik taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik ise, “insanın varoluşundan gelen, sahip olduğu haklar, ‘cinsiyetsiz’dir, cinsiyet gözetilmeden sahip olunması gereken haklardır” dedi. Dekan Çelik, bir kadın dekan olarak, görev yaptığı süre zarfında, üniversite yönetiminin kendisine ‘cinsiyetsiz’ olarak yaklaştığını, bunun Ankara Üniversitesi’nin ayrıcalıklı bir yönünü oluşturduğunu belirtti.

Oturum Başkanlığını Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Başkanı ve Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Alkış’ın yaptığı Panelde, Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Çıngır “İl Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Çalışmaları ve Hizmet Modelleri”, Üniversitemiz Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şennur Kışlak “Kadına Yönelik Şiddetin Psikolojik Etkileri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur “Kadına Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutları”, Üniversitemiz Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS) İbni Sina Hastanesi İdari Temsilcisi Uz. Şimel Gülhan ise “Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Çalışmaları” konularında bilgiler aktardı.

 

 

2018-11-27T10:25:56+03:00
X