Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Başhemşireliği tarafından Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle 14 Kasım 2018 tarihinde “Akut Koroner Sendrom” konulu bir panel düzenlendi.

Fakültemiz Cebeci Hastanesi 50’inci Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen Panelin açılışında, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eralp Tutar, Cebeci Hastanesi Başhemşiresi Uz. Hem. Tülay Ölmez Çiçek konuşma yaptı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eralp Tutar, kardiyoloji yoğun bakımda bulunan çoğu hastanın akut koroner sendromlu hastalar olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tutar, “düzenlenen panel ile, akut koroner sendromlu bir hastaya bütüncül bir yaklaşımın nasıl sağlanacağının aktarıldığını ve bu alandaki yenilikler hakkında da bilgilerin paylaşıldığını söyledi.

Panelde, Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ömer Akyürek “Akut Koroner Sendrom Tedavisi”, Uzm. Dr. Veysel Kutay Vurgun “Elektrokardiyografide Temel Bilgiler ve Elektrokardiyografi Yorumlama”, Hemşire Zeyno Danacıoğlu “Akut Koroner Sendromda Hemşirelik Bakımı Yönetimi”, Hemşire Gülşen Altıok “Akut Koroner Sendromda Birincil ve İkincil Koruma” başlıklı oturumlarda detaylı bilgiler aktardı.