Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı Aday Listeleri (Asil ve Yedek Listeler)

//Tıp Doktorluğu Diploma Denklik Sınavı Aday Listeleri (Asil ve Yedek Listeler)

Sınava başvuran 159 aday arasından 2 Kasım 2018, saat: 10.00’da noter huzurunda kura çekimi 54. Noter huzurunda yapılmıştır. Kura çekimi sonucunda 35 asil ve 35 yedek aday belirlenmiştir.

Asil Aday Listesi

Yedek Aday Listesi

Kurada ismi çıkan Asil Adaylar, sınav ücretini aşağıda verilen hesap numarasına yatıracaklardır.

Adaylar para yatırdıklarını gösteren dekontun bir örneğini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliğine 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitime kadar elden veya faksek@medicine.ankara.edu.tr adresine e-posta ile gönderilecektir. Dekontlarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar sırayla çağrılacaktır. Yedek adayların başvuru süreleri 12 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar sürecektir. Sınav başvuruları kabul edilen aday listesi 13 Kasım 2018 tarihinde web sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Ücreti: 1500 TL (KDV Dâhil)

(Sınav ücreti; Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi IBAN NO:TR97 0001 0025 3207 0641 0150 05 nolu hesaba yatırılacaktır. Adaylar adı, soyadı, Türk veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve “Denklik Sınavı” notunu dekonta yazdırmaları gerekmektedir.)

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı     Cebeci / ANKARA

Sınav Tarihi: 17-18 Kasım 2018 Saat: 10.00

Adayın sınava girerken yanında bulundurması gereken belge ve gereçler:

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ( Adaylar, Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartları ibraz etmek zorundadırlar.)

* Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş.

Sınav sonuçları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir.

2018-11-13T16:46:40+03:00

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X