Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde “Sessiz Tehlikenin Farkında mıyız?” başlıklı Venöz Tromboembolizm (VTE) Farkındalık Sempozyumu düzenlendi. Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda gerçekleştirilen Sempozyuma, Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci, Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Bengisun, İbni Sina Hastanesi Başhemşiresi Uz. Hem. Tekmile Köse’nin yanı sıra fakültemizden çok sayıda emekli ve görev yapan öğretim üyesi, hemşire ve sağlık çalışanları katıldı.

Prof. Dr. Uğur Bengisun, major sağlık problemlerinin oluşmasına neden olan tromboza dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği’nin (ISTH) Dünya genelinde 175’ten fazla sağlık/tıp ve hasta örgütleri ile birlikte 13 Ekim’i Dünya Tromboz Günü olarak olarak ilan ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Bengisun, kamuoyu ile şu bilgileri paylaştı:

“Venöz Tromboembolizm (VTE), bacak toplardamarlarda pıhtı gelişmesi ve bu pıhtıdan kopan parçanın akciğer damar yatağına göçünden ibaret dünyada ve ülkemizde sık görülen, önlenebilir ancak önlenemezse ölüm ile sonuçlanabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Hem hastaya ciddi sekeller hem de sağlık sisteminin üzerine belirgin bir ekonomik yük bindiren VTE, hastane ve hastane dışı ölümlerin önemli bir kısmının da nedenidir. Bu yüzden trombotik yani pıhtı ile ilgili olaylardan korunma ve tedavi, tıbbın en önemli alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Birden çok uzmanlık alanını ilgilendiren bu hastalıkta, tanı, tedavi ve özellikle korunma konusunda ortak bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Venöz tromboembolizmin önlenmesi ve tedavisi konusunda farklı bilim alanlarından yaklaşım gerekmekte olup, hastalığa bağlı sekel ve ölüm oranlarının düşürülmesi için öncelikle farkındalığın artırılması büyük önem taşımaktadır.”