Fakültemiz Biyoistatistik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Gökmen’in editörlüğünü ve yazarlığını yaptığı “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” başlıklı kitabı yayınlandı. Hocamızın ve yazarlarımızın başarılarının devamını diliyoruz.

Yazarları arasında Fakültemiz Biyoistatistik Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Araş. Gör. Batuhan Bakırarar,  Araş. Gör. Emrah Gökay Özgür, Araş. Gör. Funda Seher Özalp Ateş, Araş. Gör. İrem Kar, Araş. Gör. Serhat Hayme ve Araş. Gör. Zeynep Yavuz’un yer aldığı kitapta; nitel ve nicel araştırma yöntemleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak, her bir yönteme ilişkin kullanılan istatistikler özet olarak verilmiştir.

Kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, araştırma yöntemlerinin uygulama alanı bulduğu tüm disiplinler için yararlı bir kaynak niteliğindeki kitapta, yöntemlere ilişkin geçerli ve güvenilir kontrol listeleri sunuluyor.

Kitap 11.10.2018 tarihinden itibaren Antıp’dan 20 TL karşılığında temin edilebilecektir.