TÜBİTAK tarafından çok önem verilen verilen programlardan biri olan TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Programı başvuruları devam etmektedir.

Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurgulanan ilgili program kapsamında, doktora eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerine sahip özel sektör kuruluşları veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin birlikte başvuru yapmaları beklenmektedir.  

İlgili özel sektör ile Üniversitenin bu konuda niyetlerini gösteren bir protokol yapmaları (öğrencilerin 2 dönem içinde belirlenmesi beklenmektedir) ve protokol ile birlikte basit bir başvuru formunun doldurulması, şu aşamada yeterli olacaktır (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/283/2244_cagri_metni_2018_yili_yeni_cagri_metni.pdf)

Başvurular için son tarih 15 Ekim 2018’dir.

Programa başvuru yapmayı planlayan öğretim üyelerinin TTO ile iletişime geçebileceklerini ve kendilerinden destek alabileceklerini tekrar bilgilerinize sunmak isteriz. 

TTO iletişim bilgileri: 
Şebnem Doğan 
A.Ü. TTO Yöneticisi
A.Ü. Teknokent Gn. Md. Yrd.
Özge Nur Kanat
Proje Geliştirme Uzman yardımcısı
4853918
4868677