1927 yılında doğan Prof. Dr.Refik Paykoç, Türkiye’de anestezi uzmanlığının kurucu önderlerinden ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde ülkemizdeki ilk bağımsız Anesteziyoloji Enstitüsü kurucusudur (16 Aralık 1958 tarihli Ankara Üniversitesi Senato Kararı ile).

Prof. Dr.Paykoç Amerika Birleşik Devletlerinde başladığı anestezi uzmanlık eğitimini 1959’da tamamlayarak Ankara Üniversitesine dönmüş, 1962 yılında doçent ünvanı alarak 23 yıl boyunca anabilim dalı başkanlığını yürütmüş ve 28 yıllık aktif aneztezi uzmanlığı görevinden sonra 1994 yılında emekli olmuştur.

Akademik yaşamı boyunca anesteziyoloji uzmanlık alanına  ileri görüşlü ve sorgulayıcı bilim insanı özellikleri ile sağladığı katkılarla pek çok anestezi uzmanı yetiştirmiş, yenilikçi uygulamalar getirmiş ve ana bilim dalındaki  1960 yılından itibaren süren ağrı  çalışmalarına destek vererek kliniğin Algoloji Ünitesinin kurulmasına önderlik etmiştir.

Hocamız 12 Ağustos 2018 tarihinde aramızdan ayrılırken hem üniversitemize hem de ülkemiz tıp camiasına demokratik, vizyon sahibi ve yenilikçi  özellikleri ile gerçekleştirdiği önemli katkılarını da bizlere miras bırakmıştır.

Anestezi ve Reanimasyon uzmanları olarak kendisinin bizlerin rol modeli olmaya devam edeceğini biliyor, hocamızı rahmetle anıyoruz.