Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 22 Haziran 2018’de “Güzel Bir Yara Günü” adıyla bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Uncu’nun yanı sıra fakültemiz ve diğer sağlık kurumlarından çok sayıda öğretim üyesi ve sağlık çalışanı katıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Genel Cerrahi Anabilim Dalımızdan Prof. Dr. Hakan Uncu konu ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı;

“Yaşlanan ülkelerde günümüzde en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi de kronik yaralardır. Kronik yaralar derinin tüm katlarını ilgilendirir ve dört haftalık tedaviye rağmen kapanmayan yaralardır. Görülme sıklığı 65 yaş üzeri nüfusda %4 oranındadır. En sık karşılaştıklarımız ise, ayaklarda oluşan yaralar ve uzun süre yatan hastalarda ortaya çıkan yatak yaralarıdır. Yaraların oluşumunda en çok suçlanan faktör ise diyabettir. Her gün her 30 saniyede 1 kişinin dünyanın herhangi bir yerinde diyabetik yara sebebi ile bacağı kesilmekte ve amputasyon sonrasında ise hastaların %50’si 3 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. Halbuki doğru tedaviler ile amputasyonlar önlenebilmektedir.

Her yaranın kendine özel bir hikayesi vardır ve her yara doğru değerlendirmeyi, başarılı ve güzel bir tedaviyi hak eder. Bu da ancak sabırlı bir çalışmanın yanında, sürekli eğitim ile mümkün olabilmektedir. Kronik yaraların yarısına hiç tanısal işlem yapılmaksızın, hatta bir kan şekeri düzeyi bile ölçülmeden hatalı pansumanlar ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Tedavisi en zor yaralar ise kanlanması bozuk, infekte olan ve kemiğe doğru derine ilerleyen yaralardır. Yapılması gereken, hastanelerde yara ünitelerinin açılması, ayaktan ve gerektiğinde yatırılarak bu yaralara uygun tedavilerin gerçekleştirilmesidir. Ulusal Yara Bakım Derneği fakültemiz öğretim üyelerinin önemli katkıları ile kurulmuş, ülkemizin ilk yara ünitesi de 2004 yılında Genel Cerrahi Kliniğimiz’de açılmış olup, halen İbni Sina Hastanesi ikinci katta hizmet vermektedir. Her gün daha gelişmekte olan yara cerrahisi ve ileri teknolojinin getirdiği yeni yara tedavi yöntemlerinin doğru kullanımı ile kronik yaraları iyileştirebilmekteyiz.”