Üniversitemiz Tıp Fakültesi,  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Menekşe Özçelik ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet Onat Bermede Mart 2018’de girmiş oldukları Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Yeterlik Sınavını geçerek, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım uzmanlık alanında Avrupa Yeterlik Diploması almaya hak kazandılar. Kopenhag’da 1-4 Haziran’da gerçekleşen Euroanaesthesia 2018 kongresindeki törende kendilerine ESA Sınav Komitesi Başkanı tarafından Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Diplomaları (DESA) takdim edildi. Aynı törende Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Dr. Ece Aydın da Avrupa Anestezi Derneği Staj Değişim Programı Komitesi (ESA-TEP) tarafından Almanya’da 3 ay boyunca misafir doktor olarak çalışmak üzere burs almaya hak kazanması nedeni ile ödülünü ESA-TEP başkanından aldı.