Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 8-9-10 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenen 69’uncu Büyük Kongresinde 2018-2020 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı seçilmiştir.