Türk Pediatrik Onkoloji Derneğinin (TPOG) düzenlediği Ulusal Pediatrik Onkoloji Kongresi 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında TPOG başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Ünal başkanlığında Antalya Belek’te gerçekleştirildi. Kongrenin Bilim Kurulu Başkanlığını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız üstlendi. 20’ncisi düzenlenen Kongrenin ev sahipliğini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Betül Sevinir yaptı. Bilimsel programın sonunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkolojisi Bilim Dalı ekibi 3 ödüle layık görüldü.

En iyi sözel bildiri ödülünü; Nurdan Taçyıldız, Emel Ünal, Handan Dinçaslan, Hatice Mine Çakmak, Gülşah Tanyıldız, Kenan Köse, Melda Berber Hamamcı, Kerem Başarır, Hüseyin Yusuf Yıldız, Dilvin Çelik Ateş, Sonay İncesoy Özdemir, Gülsan Yavuz’un ‘Nonmetastatik Osteosarkomada Yüksek Doz Methotreksat Bazlı Kemoterapiye Muramyl Tripeptid Eklenmesinin Sonuçları: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Deneyimi’ adlı çalışma kazandı.

Poster ikincilik ödülünü; Gülsan Yavuz, Emel Ünal, Nurdan Taçyıldız, Handan Uğur Dinçaslan, Işınsu Kuzu, Suat Fitöz, Gülşah Tanyıldız, Melda Berber, Mine Çakmak, Emel Babacan, Sevgi Gözdaşoğlu, Ayhan Çavdar’ın ‘Çocukluk Çağı Hodgkin Lenfomalarında İki Periyodun Klinik Bulgular ve Viral Çalışmalar Açısından Karşılaştırmalı Analizi: Tek Merkez Deneyimi’ adlı çalışma aldı.

Kanserle Savaş Derneği ödülünü; Gülsan Yavuz, Emel Ünal, Nurdan Taçyıldız, Handan Dinçaslan, Hikmet Gülşah Tanyıldız, Başak Adaklı Aksoy, Merih Berberoğlu, Zeynep Şıklar, Zülfikar Gördü, Fikret Asarcıklı’nın ‘Maksiller ve Mandibuler Kemiğin Dev Hücreli Tümörlerinin Denosumab ile Tedavisi’ adlı çalışma kazandı.