Tıp/sağlık ve gıda alanında disiplinler ve sektörler arasında iletişim eksikliğini kısmen de olsa giderebilmek ve disiplinler arası işbirliklerini teşvik etmek amacıyla Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığı ile Fakültemiz Fizyopatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve Prof. Dr. Aykut Aytaç’ın başkanlığında 1. Uluslararası Gıda ve Tıp Kongresi (1st International Food and Medicine Congress–IFMC 2018) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda 24-27 Mayıs 2018’de gerçekleştirildi.

Kongreye Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahattin Güzel, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yıldırım Gülsoy, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik ile Dekan yardımcıları Prof. Dr. Kenan Ateş ve Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral,  Dünya Sağlık Örgütü-(DSÖ) Türkiye Ofisi Sorumlusu Pavel Ursu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü-Türkiye (Orta Asya Alt-Bölge Ofisi FAO-SEC) Koordinatörü Viorel Gutu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) üst düzey temsilcilikleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan çok sayıda davetli konuşmacı katıldı.

83 konuşmacı 73 poster bildirisi!

Üç gün süren kongrede davetli konuşmacıların yanı sıra 6’sı tematik olmak üzere 16 sözlü oturumda 83 konuşmacı yer aldı ve 78 poster bildirisi yapıldı. Sağlık ve gıda alanında çalışan pek çok uzman, araştırmacı ve akademisyenin katıldığı kongrede disiplinler arası ve sektörler arası kalıcı bir işbirliğinin oluşturulması için atılması gereken adımlar tartışıldı. Yine kamuda gıda ve sağlık alanlarını ilgilendirilen konularda ortak mevzuat çalışması ve eylem programları geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Kongrede, toplum sağlığı konusunda sorumluluk bilincine sahip yetkin eleman yetiştirilmesi, ileri dönemlerde tematik kongreler, çalıştaylar yapılması konusu da ele alındı. Bilimsel içerikteki panel ve oturumlar konuda uzmanların yoğun katılımı ve aktif katkıları ile gerçekleşti.

Kongre başkanlığı tarafından kamuoyu ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Kişi ve toplum sağlığı yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ile çok ilişkilidir. Tüm dünyada ve ükemizde gıda alımı ile ilişkili hastalıkların görülme oranı çok yüksektir. Hem yetersiz beslenme hem de obesite farklı kesimlerde ciddi sorunlar olarak devam etmektedir. Özelikle yaşam ömrünün uzaması, obesitenin artması ile yaşam tarzında değişimlerle önlenebilecek hastalıklarda artış meydana gelmiştir. Bu kapsamda sorunların farklı uzmanlıkların gözünden değerlendirilmesi, gıda ve sağlık politikalarının disiplinler arası ortak kararlarla alınması ve uygulanması toplum sağlığı açısından çok kritiktir.

Gıda tüketim alışkanlıkları ile bireylerin sağlık profilleri arasında yakın bir ilişki olduğu çok uzun yıllardır bilinmektedir. Bu temel bilgiden yola çıkılarak birçok beslenme modeli ortaya atılmış ve her bir model belirli bir takip kitlesine ulaşmıştır. Ancak, bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ışığında gıdanın ve gıda üretim süreçlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin çok daha özel bir değerlendirmeye tabi tutulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Geçmişte sağlıklı beslenme için bir bireyin gıdalar ve/veya takviye edici gıdalar aracılığı ile tüketmesi gereken besin elementi miktarları esas alınırken günümüzde kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte gıdanın hammaddesinden başlayarak nasıl bir süreç sonunda tüketicilerin kullanımına hazır hale getirildiği konusu da her zamankinden daha önemli olmaya başlamıştır. Diğer yandan gıdaların üretiminden tüketimine kadar olan süreç içerisinde meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk doğrudan gıda güvenliğini ve toplum sağlığını etkileyecektir. Dolayısıyla gıda-sağlık ilişkisi çok yönlü ele alınması gereken disiplinler arası bir konu olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu alanlarda çalışan ve yer alan uzman, paydaş ve toplumun eğitimi de çok ciddi önem taşımaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda-sağlık-beslenme konularında yazılı ve görsel basın araçları kanalı ile fikir beyan eden çok sayıda uzman bulunmaktadır. Ancak gıda-sağlık-beslenme ilişkisi üzerinde çalışmalar yapan araştırıcılar arasında istenilen düzeyde bir işbirliği olmadığı da açıktır.”

Kongre programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sayfasından ulaşılabilir. https://www.internationalfoodandmedicine.org/