Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, gönüllü olarak başvurdukları “Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu” değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak, Türk Tabipler Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB UYEK) Genel Sekreterliği’nce onaylandıktan sonra 5  yıl için akredite edilmiş olacak.