Fakültemiz Patoloji Anabilim Dalı, Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlik Kurulu, Akreditasyon Komisyonu tarafından, Türk Tabipler Birliği -Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB – UDEK) gözlemciliğinde gerçekleşen “Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu” için yapılan ilk başvuru değerlendirme ziyaretini tamamladı. 

Ülkemizde Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitiminin kalite ve etkinliğini artırmak, eğitim veren kurumların sahip olması gereken mutlak ve önerilen eğitim standartlarını belirlemek amacıyla; Patoloji Dernekleri Federasyonu Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu tarafından “Tıbbi Patoloji Uzmanlık Eğitimi Standartları” oluşturulmuştur.

Uzmanlık eğitim standartlarının sağlanabilmesi amacıyla ilk olarak bu yıl “Eğitim Akreditasyonu” için başvuru kabulüne başlandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ocak 2018’de “Eğitim Akreditasyonu” için hazırladığı ve gönderdiği başvuru dosyası, yeterli bulunarak 11 Mayıs 2018 tarihinde, dosyada belirtilen uygulama ve düzenlemelerin yerinde değerlendirilmesi amacıyla bir kurum ziyareti gerçekleştirildi.  Ziyaret sırasında dosya içeriğindeki eğitim faaliyetleri ve altyapı olanakları Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu ekip üyelerinden Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Okçu Heper, Prof. Dr. Işınsu Kuzu tarafından Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral’ın da bulunduğu tüm anabilim dalı akademik kadro ve denetim ekibine sunuldu. Bire bir asistan görüşmesi ve eğiticiler görüşmesi yapıldı. Ardından eğitim olanaklarının yerinde görülmesi amacıyla denetim ekibi, eğitim komisyonu sekreteri doktor öğretim görevlisi Cevriye Cansız tarafından, asistan eğitim ortamları, asistan odaları, eğitici odaları, eğitim altyapı olanakları, rutin patoloji laboratuvarı, immünhistokimya ve moleküler patoloji laboratuvarları, dijital patoloji sistemi ve bunun eğitimde kullanımı yerinde gösterildi.

Fakültemiz Patoloji Anabilim Dalı’nın tüm eğitim kadrosunu, bu konudaki performanslarından ötürü kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.