Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nın ESA’ya “Uzmanlık Öğrencisi Değişim Programı Merkezi” olmak üzere yaptığı başvuru Mayıs 2018 itibarıyla “ESA Uzmanlık Öğrencisi Değişim Komitesi” tarafından kabul edildi. Ana Bilim Dalımızın alt yapı, bilgi ve deneyimleri Avrupa’dan gelecek genç anestezi asistanları ile paylaşılacak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalımız, 2015 yılında  Avrupa Anesteziyoloji Derneği’nin  (ESA, European Society of Anaesthesiology) Hastane Ziyareti ve Eğitim Akreditasyonu Programı çerçevesinde “Uluslararası Uzmanlık Eğitiminde Akredite Merkez olmaya değer bulunmuştu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Hastane Ziyareti ve Eğitim Akreditasyonu Programı; gönüllük esası ile başvurulan ve akademik departmanların verdikleri uzmanlık eğitiminin Avrupa uzmanlık eğitimi kılavuzlarıyla uyumluluğunun değerlendirildiği bir programdır. Bu akreditasyon programı ile hedeflenen, verilen eğitimin kalitesi ve içeriğinin değerlendirilmesinin yanı sıra Avrupa genelinde anestezi eğitiminin standartlaştırılmasıdır.

Akredite olan merkezler “Uzmanlık Öğrencisi Değişim Programı” için aday olup, bu programa ev sahipliği yapma hakkı kazandıkları takdirde tüm Avrupa’da farklı merkezlerde eğitimleri devam eden uzmanlık öğrencilerine 3 aylık süre ile eğitim vermektedir. Anesteziyoloji uzmanlık eğitimi alan veya uzmanlık eğitimini henüz tamamlamış genç hekimlerin arasından seçilen adayların bu süreçteki tüm masrafları ESA tarafından karşılanmaktadır.”