Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı tarafından 16 Mayıs 2018 tarihinde Adli ve Psikiyatrik Yönleri ile Cinsel Suçlar Paneli düzenlendi.

Fakültemiz Cebeci Hastanesi 50’inci Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Panele, Anayasa Mahkemesi önceki başkanlarından Yekta Güngör Özden, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Başkanı ve Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Çoşkun Şarman, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedriye Öncü’nün yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi, hemşire ve idari personel katıldı.

Moderatörlüğünü Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bedriye Öncü’nün yaptığı Panelde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol Cantürk “Cinsel Suçlarda Muayene ve Yasal Boyut” başlıklı konuşmasında, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar konusunda detaylı bilgiler verdi. Cinsel suçların süresi, niteliği ve yoğunluğu konusunda ayrıntılar veren Cantürk, cinsel saldırı suçunu ağırlaştırıcı durumları sıralarken aşağıdaki fıkralara göre verilen cezaların yarı oranında artırıldığını belirti:

 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle,
 • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 • Silahla veya birden fazla kişi ile birlikte,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde.

Çocukların cinsel istismarı konusu hakkında bilgiler veren Cantürk, yasanın çocuklara yönelik cinsel istismarı şöyle tanımladığını belirtti: “15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışa cinsel istismar denir.”

Cantürk, cinsel taciz ile ilgili yasal yaptırımın şu şekilde olduğunu belirtti: “ Bir Kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolonur.”

Cantürk, cinsel suçların önemli bir kısmının adli makamlara bildirilmediğini belirterek bunun nedenlerini şöyle sıraladı: “1) Mağdurun ayıplanması, suçlanması, 2) Saldırganın yakın çevreden (aile) olması, 3) Suçun cezasız kalacağı endişesi.”

Çocukların cinsel istismarı ile ilgili veriler aktaran Cantürk, şunları aktardı:

 • Çocuk cinsel istismarı en sık 6-10 yaş grubunda görülür,
 • İstismara uğramada erke/kız oranı 1/3’tür
 • İstismarcıların yüzde 80’i çocuğun tanıdığı biridir ve yüzde 96’sı erkektir.
 • Çocukların genital ve anal bölge muayenelerinde yüzde 60-80 oranında hiçbir bulguya rastlanılmaz.

Cinsel suçlarda genital muayene konusu hakkında da bilgiler veren Cantürk, cinsel saldırı olaylarında adli tıp açısından yapılan muayenenin üç temel amacı olduğunu belirtti:

 • Olayda fiziksel şiddet kullanılıp kullanılmadığı,
 • Cinsel penetrasyonun gerçekleşip gerçekleşmediği, derecesi ve sonuçları,
 • Saldırganın kimliğinin saptanması.

Panelde, Psikiyatrist, Psikanalist Dr. Ülkü Gürışık “Aile İçi Tecavüz”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu “Cinsel Suçları Önlemede Sosyal Hizmetlerin Rolü”, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç. Dr. Hasan Karadağ “5275 Sayılı Kanundaki Değişiklikler ve Cinsel İsteğin Azaltılmasına Dair Tedbir Uygulamaları” başlıklı konularda katılımcılara bilgiler aktardı.